Contact

Er kan contact worden opgenomen via het mailadres: info@kunstkringgeldrop-mierlo.nl . Dit mailadres kan gebruikt worden om aanvraag te doen voor lidmaatschap maar ook voor andere vragen. Zoals vragen over contact met een lid uit de kunstkring.